دانشمندان سراسر جهان در تلاش برای کنترل آب‌وهوا با استفاده از لیزرهایی برای تولید ابر، تحریک باران‌زایی و حتی رعدوبرق هستند. کارشناسان قرار است ماه آینده در سازمان هواشناسی جهان برای بررسی چگونگی استفاده از پالسهای لیزری قدرتمند به منظور ایجاد تغییراتی در جو زمین که بر آب‌وهوا تاثیر داشته، دور هم جمع شوند. تجربیات آنها نشان داده که پالسهای شدید نور می‌تواند به شکل گیری یخ و متراکم شدن آب منجر شود که در نهایت ابر را شکل می‌دهند. دانشمندان اکنون برای اولین بار شروع به آزمایش تجهیزات در فضای خارجی کرده و پالسهای بسیار کوچک نور لیزر را به آسمان شلیک کرده‌اند. محققان  همچنین اثبات کرده‌اند که تخلیه‌های رعدوبرق می‌تواند با استفاده از پالسهای لیزر در هوا تحریک و منتقل شود. آنها امیدوارند این فناوری بتواند رعد و برقها را طی توفان از ساختمانهای حساسی مانند نیروگاهها و فرودگاهها دور کند. همچنین می‌توان از آن برای دستکاری آب‌وهوا با تولید ابر و ایجاد باران در آستانه رویدادهای مهم عمومی استفاده کرد. تاریخچه طولانی از تلاشهای دانشمندان برای کنترل آب‌وهوا از جمله استفاده از شیوه‌هایی مانند بارور کردن ابرها وجود دارد. این کار شامل افشاندن ذرات ریز و مواد شیمیایی در هوا برای متراکم کردن بخار آب به شکل ابر است. در دهه 1960 آمریکا از یدید نقره برای ضعیف کردن گردباها پیش از ورود آنها به خشکی استفاده کرد. همچنین ادعاهایی وجود داشته مبنی بر اینکه اتحاد جماهیر شوروی ماموریتهایی برای بارور کردن ابرهای بارانی به منظور حفظ مسکو در برابر بارشهای رادیواکتیوی از فاجعه اتمی چرنوبیل انجام داده بود. اخیرا نیز گزارشهایی از استفاده از بسته‌های سیمان برای بارور کردن ابرها توسط نیروی هوایی روسیه وجود داشته است. پیش از بازیهای المپیک 2008 پکن، مقامات چینی از هواپیماها و موشکها برای انتشار مواد شیمیایی در جو استفاده کردند. همچنین کشورهای دیگر نیز از این شیوه برای جلوگیری از سیل و مه‌گرفتگی استفاده کرده‌اند. اما محققان بر این باورند که لیزر می‌تواند شیوه آسانتر و قابل کنترل‌تری برای تغییر آب‌وهوا ارائه کند. آزمایشات با استفاده از پالسهای متغیر نور لیزر نزدیک مادون قرمز و فرابنفش نشان داده که این نورها می‌توانند باعث متراکم شدن آب شوند. محققان دریافتند که با استفاده از این شیوه بلورهای ریز یخ شکل می‌گیرند که گام مهمی در تشکیل ابر و در نهایت بارندگی محسوب می‌شود.