این اسکنرهای جدید توانایی تشخیص نوع مواد، حجم وچگونگی قرارگیری آنها دارد که انقلابی در صنعت اسکن را ایجاد نموده است.
؛ محققان موفق به ساخت اسکنرهای سه بعدی با قابلیت تشخیص مواد شدند. به گفته محققان دانشگاه لاتیتا، این اسکنر نوعی انقلاب در زمینه ساخت اسکنر به وجود آورده که توانایی تجزیه و تحلیل سه بعدی و اسپکتر اجزای مختف یک جسم را دارد. سیستم اسکن سه بعدی جدید که Nno chemiscope - ۳D نام دارد، از تکنیک پیشرفته ای جهت اسکن بهره می برد. محققان به کارگیری میکروسکوپ های نیرواسکن SFM که دارای حساسیت نانومتریک هستند و استفاده از روش زمان پرواز TOF در تعیین مواد لایه های مختلف انجام گرفته است. محققان اظهار داشتند: هم اکنون به دنبال راهی برای اجرای مجدد این داده ها با استفاده از پرینتر هستند که در صورت ساخت آن نسخه برداری از هر جسمی با هر جنسی امکانپذیرخواهد بود.