خودروی پرنده Terrafugia Transition نخستین پروازهای عمومی خود را در نمایشگاهی در ویسکونسین به رخ همگان کشید.   تیم شرکت امریکایی Terrafugia دو نمایش پرواز 20 دقیقه‌ای را هدایت کرد و همچنین با تاشدن بال‌های سیستم ابداعی خود به طوری که مانند یک خودرو می‌توانست رانده شود، هنرنمایی کرد.   سازمان هوایی فدرال ایالات متحده (FAA)، سامانه جدید را در ردیف هواپیمای ورزشی سبک قرار داده اما این سیستم یک وسیله نقلیه جاده‌ای نیز هست.   از لحاظ تکنیکی، فناوری مزبور مانند هواپیمای راهوار که قادر به حمل یک راننده/خلبان و یک مسافر است، نیست و شرکت سازنده از این سیستم به عنوان شیوه‌ای برای خلبان‌های خصوصی نام برد تا "آخرین مایل" را بین فرودگاه کوچک و مقصدشان بدون استفاده از تاکسی طی کنند.   این خودروی پرنده طی هفت سال گذشته تحت توسعه بوده و در یک سال گذشته نیز پرواز آزمایشی خود را از سر گذرانده، اما سال جاری اصلاحاتی متحمل شد.   نمایش‌های پرواز Terrafugia شامل پرواز بر فراز مرکز نمایش، تبدیل‌شدن از یک هواپیما به خودرو و حرکت در طول خط پرواز بود.   بهای سامانه پروازی، 279 هزار دلار اعلام شده است.