آقای خاص انتقادات فصل گذشته هموطنش در رئال مادرید را با بیان یک جمله کنایه‌‌آمیز در تمجید از ستاره سابق تیم ملی برزیل تلافی کرد. ژوزه مورینیو با بیان این موضوع کهدربارسلونا مربی رونالدوی واقعی(رونالدوی برزیلی) بوده است،ازکریستیانو رونالدو، بال پرتغالی رئال مادرید انتقاد کرد. آقای خاص کهدردهه ۹۰دربارسلونا به عنوان مترجمودستیار بابی رابسونولوئیز‌ فن‌خال کار می‌کرد، برای مقایسه رونالدوی برزیلیبارونالدوی پرتغالیازلفظ واقعی برای اشاره به مهاجم پیشین سلسائو استفاده کرد. مورینیودرگفتوگوباشبکه تلویزیونی ESPN اظهار داشت: من برای اولین باردربنفیکا به عنوان سرمربی کارمراشروع کردم اما پیشازآن به عنوان کمک مربیودستیار،درتیم‌ها ودرکنار مربیانوبازیکنان بزرگ دنیا تجربه کسب کردم. زمانیکه۳۰ ساله بودم رونالدوراتمرین می‌دادم، نه آن رونالدو، منظورم رونالدوی واقعی است، آن رونالدوی برزیلی. سرمربی چلسی تابستان امسالدرحالی پیشنهاد آبی‌های لندن برای مربیگری مجدددراستمفوردبریجراپذیرفت کهدرآخرین فصلازدوره ۳ ساله مربیگری‌اشدررئال مادریدباتصمیماتواظهارات جنجالی‌اش دشمنان زیادی برای خود ساختکهیکیازآنها هموطنش کریستیانو رونالدو بود. رونالدو جزو کسانی بودکهبه جنجال‌‌آفرینی‌های مورینیو بعدازنیمکت‌نشین کردن ایکر کاسیاس (دروازه‌بان شماره یک تیم) روی خوش نشان نداد./