مدافع ایتالیایی بانوی پیر شایعه علاقه‌مندی‌اش به بازی در رئال مادرید را تکذیب و تاکید کرد قصد ماندن در تورین را دارد چون آینده درخشانی را پیش روی بیانکونری می‌داند. جورجو کیه‌لینی اعلام کرد تمایلی برای پیوستن به رئال مادرید ندارد، زیرا بر این باور است کهتیم کنونی‌اش آماده کسب موفقیت‌های بزرگی است. مدافع ملی‌پوش راه‌راه پوشان تورینباتکذیب خبر مطرح شدهدرتابستان امسال مبنی بر احتمال جدایی‌اشازشاگردان آنتونیو کنته، برای پیوستن به رئال مادریدباقراردادی به ارزش ۲۲ میلیون یورو، تاکید کرد قصد ترک تیمیکهسال ۲۰۰۵ به آن پیوستراندارد. کیه‌لینیدریک کنفرانس خبری پسازشکست ۳ بر یک تیمش مقابل لس آنجلس گالکسیدرجام قهرمانان بین‌المللی آمریکا اظهار داشت: اگر رئال مادرید به من پیشنهادی بدهددرذهنم حتی به آن فکر هم نخواهم کرد. من حتی یک لحظه هم به ترک یوونتوس فکر نمی‌کنم. مدافع ۳۱ ساله یوونتوس افزود:درحال حاضر پروژه یوونتوسدرسکوی پرتاب قرار دارد. جوزپه ماروتا(مدیرورزشی تیم یوونتوس) صریحا اعلام کردهکهیوونتوس یک تیم فروشنده نیست، بلکه تیمی استکهمی‌خواهددریک چرخه مهم حرکت کند. کافی است به اتفاقاتی کهدر۲ فصل اخیردریوونتوس رخ داده فکر کنید.درسال اول مربیگری کنته، چه کسی فکر می‌کردکهیوونتوس بتواند قهرمان ایتالیا شود؟ ما خودمان راازآن چیزیکهانتظار می‌رفت خیلی جلوتر برده‌ایم. کیه‌لینی تصریح کرد: حالاکهما چند مهره دیگررابه تیم‌مان اضافه کرده‌ایم، نسبت به قبل قوی‌تر شده‌ایموقصد داریمدرهمین مسیر به حرکت‌مان ادامه دهیم. ستاره ایتالیایی خط دفاعی بانوی پیردرپایان به خرید‌های جدید تیمشدربازار نقلوانتقالات تابستان امسال اشاره کردوبه حرفوحدیث‌هاییکهدرباره ولخرجی یوونتوس مطرح شده واکنش نشان داد. او خاطر نشان کرد: می‌گویند یوونتوس ۲۰۰ میلیون یورو خرج کرده است. من می‌خواهم بدانمکهاین ۲۰۰ میلیون پوند کجا خرج شده است. وقتیازاعدادوارقام می‌گویید، باید آنهاراثابت کنید. یوونتوس ولخرجی نکرده است. تیمی مانند بایرن مونیخ تنها برای یک بازیکن مثل ماریو گوتسه ۴۰ میلون یورو خرج می‌کنددرحالیکهیوونتوس برای تمام خرید‌هایش چنین رقمی هزینه نکرده است. البته پول همه چیز نیست. ما می‌خواهیم پیشرفت کنیمواین کار رادرزمان مناسبش انجام خواهیم داد. یوونتوس ماموریت خود برای دفاعازدومین قهرمانی متوالی‌اشدرسری A رادرپاپان ماه آگوستبابازی برابر سمپدوریادراستادیوم لوئیجی فراریس آغاز خواهد کرد./