استفاده از فناوری نانو لوله های کربنی به همراه باریکه مو از الماس به تولید اره هایی با ساختار نانو که تولید گرد و غبار نمی کنند، منجر شد. نانو اره هایی تیزتر از گذشته و بسیار قوی ساخته شدند.

محققان ساخت ابزارهای مختلف را با استفاده از نانو تکنولوژی سبب پیشرفت برشمردند و اظهار داشتند: اره های اخیر که با فن آوری فوق نازک با بهره گیری از نانو لوله های کربنی و الماس ساخته شدند نسبت به نمونه های قبل کارآمدتر می باشد.

پژوهشگران استفاده از این اره ها را در ساخت و تولیدات دیگر صنایع به پیشرفت بدل و می گویند استفاده از این اره ها منجر به تولید خاک و گرد و غبار برش نخواهد شد.

دانشمندان تیغه این اره ها را بسیار تیز و نازک ساخته به طوری که تیغه اره آن ها به نازیکی موی سر انسان است، آن ها همچنین عدم فساد سریع و داشتن مقاومت بالا حتی در ابزار آلاتی مثل اره برقی برای این ساخته خود برشمردند.

آن ها ایده مشترک بین دو گروه از دانشمندان را برای ساخت این اره ها عنوان کرده و لذا از مسئولان زیر ربط خواستار تولید انبوه و صنعتی برای این ابزار شدند. /