سرمربی تیم فوتبال چلسی به انتقاد از سیاست‌هایی پرداخت که از بدو ورودش به باشگاه رئال مادرید تا زمان جدایی‌اش از این باشگاه، کهکشانی‌ها را احاطه کرده بود. ژوزه مورینیو، سرمربی پیشین تیم فوتبال رئال مادرید فصل گذشتهدرآخرین سال حضورشدرمادریدباکهکشانی‌هادرلالیگا رقابترابه بارسلونا واگذار کرد ودرفینال کوپا دل‌ری هم مغلوب اتلتیکومادرید شد. همچنین فصل گذشته مشکلاتیکهآقای خاصباایکر کاسیاس، سنگربان ملی‌پوش رئالوپه‌په، مدافع پرتغالی مادریدی‌ها داشت کاملا رسانه‌ای شدوحواشیرابه دنبال داشت. به همین خاطر مورینیو معتقد استدرپایتخت کشور اسپانیا تمرکز کافی روی فوتبال وجود نداردوبه حواشی بیشازحد توجه می‌شود. ژوزه مورینیو به شبکه تلویزیونی «ESPN» گفت: رئال باشگاهی خاص است. رئال تنها یک باشگاه نیست، سیاست‌ است. رئال مادریددررابطهبافوتبالوورزش نیست ولیدرمورد خیلی چیزهایی استکهآنرااحاطه کرده‌ است. وی افزود:درسال دوم مربیگری‌ام ما به قهرمانی لالیگا رسیدیم. ماباکسب ۱۰۰ امتیازوبه ثمر رساندن ۱۲۱ گل بهترین تیم تاریخ اسپانیا بودیموفصل سوم حضورمدراین تیم فصل انتخابات باشگاه بود. مورینیو یادآور شد: انتخاباتدرباشگاه معانی زیادی داشت، مادربین چیزهایی بودیمکهعادی نبودندوتنها افرادیکهداخل باشگاهدرجریان بودند این موضوعرادرک می‌کردند. سرمربی ۵۰ ساله چلسی تصریح کرد: فصل آخر حضورمدررئال آنقدر هم بد نبود. ما به فینال کوپا دل‌ری رسیدیم، درست استکهبازیرابه اتلتیکومادرید واگذار کردیم ولیدرهر صورت به فینال رسیدیم. آقای خاصدرپایان خاطرنشان کرد: ما همچنین به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا رسیدیموتنها یک گل تا رسیدن به فینال این رقابت‌ها کم داشتیم ولی به پایان بردن فصل حتیباشکست بارسلونادرجام حذفی اسپانیا برای من کافی نبود./