باشگاه فوتبال رد‌بولز آمریکا به هوادارانش به خاطر عدم دشنام به رقبا در هر بازی پول می‌پردازد. در میان تیم‌های حاضر در لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا معروف به ام.ال.اس، هواداران رد‌بولز به این امر معروف هستند که بدترین فحش و ناسزاها را به حریفان در مسابقات می‌دهند. مسئولان این باشگاه برای جلوگیری از تکرار این رفتار زشت و ناپسندیده دست به ابتکار شده و خطاب به سه انجمن هواداری خود اعلام کرده‌اند در صورتی که در هر بازی خانگی به تیم رقیب، دشنام ندهند، رقمی بالغ بر 500 دلار دریافت خواهند کرد. این مدیران امیدوارند با این تدبیر جلوی شعارهای زشت و زننده را در فضای ورزشگاه‌ها از سوی هواداران منتسب به خود بگیرند./