در دومین سالگرد تخریب بیش از ۳۸ مسجد توسط نیروهای آل‌خلیفه و نظامیان سعودی، مردم بحرین با برگزار تظاهراتی، خواستار به رسمیت شناختن حقوق دینی خود شدند.

به گزارشMuslimPress، مردم بحرین در دومین سالگرد تخریب بیش از ۳۸ مسجد به دست نیروهای آل‌خلیفه و نظامیان سعودی، عصر دیروز(شنبه) تظاهرات گسترده ای برگزار کردند.تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی، خشم خود را از اقدامات رژیم آل‌خلیفه در نقض حقوق دینی مردم و توهین به اعتقادات و مقدسات آنها اعلام کردند.شرکت کنندگان در این تظاهرات که از منطقه " الدراز " آغاز شد و تا منطقه " سار " ادامه یافت، در شعارهای خود بازسازی مساجد را خواستار شدند.