مرورگرهای اینترنتی یکی از پرطرفدار ترین نرم افزارهای اینترنتی هستند.

هفته گذشته یکی از پایگاه های معتبر اینترنتی در ارزیابی های دوره ای خود از مرورگرهای اینترنت، مقاله رقابت ۳ مرورگر اول را منتشر کرد.
در این مقاله مرورگرهای فایرفاکس نسخه ۲۲، کروم نسخه IE، ۲۷ نسخه ۱۰ شرکت داشتند. این پایگاه در آزمایش های خود از سیستم عامل Windows ۸ روی پردازنده Core i۵ نسخه Ivy Bridge استفاده کرده است و البته در این آزمایشها خبری از Safary نیست. آزمایش اول مربوط به سرعت باز شدن تا به ثبات رسیدن برنامه مرورگر است که ابتدا با یک Tab صورت گرفت و در آن IE۱۰ رتبه اول، فایرفاکس رتبه دوم، را اخذ کردند. مقام انتهای فهرست به کروم اختصاص پیدا کرد. در آزمایش سرعت اجرا با هشت Tab فایرفاکس در رتبه اول، کروم دوم و IE۱۰ در مقام آخر قرار گرفتند.
در میانگین زمان اجرا فایرفاکس رتبه اول، IE۱۰ دوم و کروم در آخر قرار گرفتند. آزمایش بعدی زمان بارگذاری صفحه های اینترنتی است که در دو حالت ۱ صفحه و ۴۰ صفحه است. در آزمایش بارگذاری ۱ صفحه، کروم در مقام اول قرار گرفت. IE۱۰ و فایرفاکس در رتبه های بعدی ایستادند. در آزمایش بارگذاری ۴۰ صفحه، IE۱۰ در مقام اول و فایرفاکس و کروم در مقام های بعدی ایستادند.
آزمایش بعدی مربوط به عملکرد JavaScript و DOM بود که در امتیاز ترکیبی کروم در مقام اول و فایرفاکس در رتبه دوم قرار گرفتند. IE۱۰ در مقام بعدی آمد. آزمایشهای دیگری نیز بررسی شدند که در نهایت مرورگر اینترنتی فایرفاکس نسخه ۲۲ با در اختیار داشتن بالاترین امتیاز در مجموع آزمایشهای صورت گرفته برنده این میدان شد. /