رسانه‎های عربی مانند العربیه، الجزیره، الحدث و ... وقتی که حلب را در آستانه سقوط و پیروزی ارتش سوریه دیدند، به انتشار اخبار و تصاویر دروغین روی آوردند.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس ، شبکه های سعودی و قطری در آستانه آزادسازی حلب و در راستای کم اهمیت جلوه دادن پیروزی های ارتش سوریه گزارش دادند که داعش بر شهر تدمر مسلط شد و آن را از ارتش سوریه باز پس گرفت.

شبکه های العربیه و الجزیره همچنین مدعی شدند که ارتش سوریه پس از تسلط بر حلب، ده ها نفر از جمله بیماران بیمارستان الکلاسه در حلب و چندین زن و کودک سوری را اعدام کردند و نظامیان ایرانی و روسی هم در این اعدام ها دست داشته اند.

این رسانه های با انتشار اخبار جعلی گزارش دادند که سازمان های جامعه مدنی سوریه در اعتراض به کشتار جمعی در حلب همه فعالیت های خود را تعلیق کردند و دست به اعتصاب مدنی زدند.

این در حالی است که منابع سوری ضمن رد این اتهامات، تاکیید کردند که چنین اتهاماتی دروغ محض است و با هدف کم اهمیت جلوه دادن تسط ارتش سوریه بر حلب مطرح می شود.

ارتش سوریه و نیروهای مقاومت موفق شدند بیش از 98 درصد از حلب را از دست تروریست ها آزاد کنند و در اختیار خود بگیرند. این شهر اکنون در آستانه آزادسازی کامل قرار دارد.

منبع: فارس