با وجود صادر شدن حکم آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی، مقام های ایالت کادونا نیجریه بر محاکمه و زندانی شدن رهبر جنبش اسلامی این کشور اصرار دارند و اتهام جدیدی را علیه وی مطرح کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس، با وجود صادر شدن حکم آزادی «شیخ ابراهیم زکزکی» و همسرش از زندان، اما حبس رهبر جنبش اسلامی نیجریه همچنان ادامه دارد.

مقامات ایالت کادونا نیجریه بر محاکمه و زندانی شدن رهبر جنبش اسلامی نیجریه اصرار دارند، آنها اعلام کردند که شیخ زکزاکی باید به دلیل بی قانونی این جنبش محاکمه شود.

این مقام ها که چند ماه پیش جنبش اسلامی نیجریه را یک جنبش غیرقانونی خوانده بودند، دوشنبه گذشته نیز این جنبش را متهم کردند که به یک قدرت خارجی وابسته است!!

این اتهامات جدید در واکنش به حکم چند روز پیش دادگاه فدرال نیجریه مبنی بر آزادی شیخ زکزکی از زندان داد و قاضی این دادگاه اعلام کرد: مقام های دولتی این کشور حداکثر 45 روز فرصت دارند تا برای رهبر جنبش اسلامی نیجریه محل اسکان فراهم کنند.

این دادگاه همچنین دولت نیجریه را به پرداخت غرامت به رهبر جنبش اسلامی نیجریه و همسرش موظف کرده است.

اما درخواست و اتهامات جدید مقام های ایالت کادونا می تواند حکم آزادی شیخ زکزاکی از سوی دادگاه فدرال را به خطر بیندازد.

بعد از حمله ناجوانمردانه ارتش نیجریه به شیعیان نیجریه در آذر سال گذشته، شیخ زکزکی و همسرش با وجود زخمی شدن، تاکنون بدون هیچ محاکمه ای در زندان هستند.

شایان ذکر است که نیروهای دولتی نیجریه ماه گذشته نیز به عزاداران اربعین حسینی در این کشور حمله کردند، در این حمله حدود 100 تن از هواداران جنبش اسلامی نیجریه شهید شدند.

منبع:ابنا